مروری برکنفرانس های آموزش ریاضی ایران-بروشورورق زن

 

برای مشاهده کتاب بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://data.axmag.com/data/201301/U88866_F186508/FLASH/index.html