دوازدهمین کنفرانس ریاضی کشور

دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران از یکشنبه 12شهریورتا چهارشنبه15شهریوردر دانشگاه سمنان برگزارشد.در این کنفرانس علاوه بر چندین جلسه سخنرانی،میزگرد،کارگاه آموزشی و تجربه های معلمین ،متخصصین و علاقه مندان به آموزش ریاضی  درطی4روز مقالات خودرا به صورت سخنرانی یا  در قالب پوستر ارائه نمودند.دومقاله نیز از اعضای خانه ریاضیات بروجن پذیرفته شده بود که  در کنفرانس ارائه شد،یکی مقاله«نقش والدین در آموزش ریاضی»نوشته آقای سیدجمال بخشایش و دیگری مقاله «توسعه تفکرجبری در آموزش ریاضی در مرحله گذرازتفکرحسابی»کاری مشترک از آقایان قربانعلی نصیری و آرش شیرانی و خانم ها بدرالسادات افضلی و الهه رفیعیان

دراین کنفرانس همچنین  خانه ریاضیات شهرستان بروجن  نمایشگاهی از مجلات،مقالات،دست سازه ها،بازی و سرگرمی و بقیه تجربه های خویش  به همت خانم بدرالسادات افضلی و آقایان علی اکبر نصیری،سید جمال بخشایش و محمدامین زمانی برگزار نمود که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت