برگزاری مسابقه ریاضی کانگورو

مسابقه ي کانگورو در روز پنج شنبه 1392/1/22 به صورت انفرادی برای دانش آموزان پایه هاي سوم ،چهارم ( سطح 3 و4 ) – پنجم ،ششم ابتدایی ( سطح 5 و 6 ) و دوم و سوم راهنمایی ( سطح 7 و 8 ) برگزار می گردد. همان طور که قبلا نیز گفته شده کلیه دانش آموزانی که قبلا برای مسابقات ریاضی امسال ثبت نام نموده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و همه می توانند در این آزمون شرکت نمایند. هم چنین برای آشنایی بیشتر با  نحوه ی برگزاری این مسابقه و سوالات مسابقه ی کانگورو،  دستورالعمل و نمونه سوالات سال گذشته این مسابقه در قسمت مسابقات در لینک بالا آمده است.

alt