شرکت در مجمع عمومی خانه های ریاضیات

شرکت در مجمع شورای خانه های ریاضیات ایران

مدیرخانه ریاضیات بروجن و چند نفر از اعضای شورای علمی اجرایی خانه در مجمع عمومی خانه های ریاضیات ایران در شهر مشهد که در روزهای 16 و 17 آذرماه 96 برگزار گردید، شرکت نمودند.

لينك مطلب يا خبر  

 

  نظر شما در باره متن يا خبر بالا  
   
  ارسال  

  نظرات ساير كاربران درباره متن يا خبر بالا