برنامه جلسات «گپ ریاضی» خانه ریاضیات بروجن

برنامه جلسات «گپ ریاضی» خانه ریاضیات بروجن

تاریخ

موضوع جلسه

ارائه دهنده

چهارشنبه 26/8/95

از عدد طلایی چه می دانیم؟

دکتر یونس صالحی

چهارشنبه 17/9/95

احتمال

دکتر مرضیه ورپشتی

چهارشنبه 1/10/95

چالش های استدلال

دکتر قربانعلی نصیری

 

·         ساعت شروع جلسه 16:30 می باشد.

·         محل ارائه ی جلسه، خانه ریاضیات بروجن واقع در دبیرستان غیردولتی مهر (چهارراه بهداشت) می باشد.

·         شرکت برای کلیه علاقه مندان اعم از دانش آموز، دانشجو، فرهنگی و ... آزاد است.

·         جلسات عصر روزهای چهارشنبه یک هفته در میان می باشد، برنامه بقیه ی جلسات متعاقباً اعلام می شود. ضمنا افرادی که مایل به سخنرانی یا ارائه ی کارگاه در این جلسات می باشند، با خانه ریاضیات بروجن تماس بگیرند.

لينك مطلب يا خبر  

 

  نظر شما در باره متن يا خبر بالا  
   
  ارسال  

  نظرات ساير كاربران درباره متن يا خبر بالا