جلسه شورای دانش آموزی دختران

جلسه شورای دانش آموزی دختران

اولین جلسه شورا های دانش آموزی مقاطع متوسطه اول و دوم خانه ریاضیات بروجن همزمان در ساعت چهار و نیم عصر روز شنبه 14 آذر در محل مدرسه راهنمایی مهر برگزار می گردد. در این جلسه قرار است دانش آموزان منتخب با تشکیل کمیته هایی در امور مختلف خانه ریاضیات نظرات خود را بیان کنند و در امور مختلف خانه همکاری نمایند. گرچه این دانش آموزان تلفنی مطلع شده اند ولی اسامی آنها عصر پنج شنبه روی سایت قرار می گیرد. ضمنا اولین جلسه شورای دانش آموزی پسران قبلا تشکیل شده است و جلسه دوم آنها به زودی تشکیل می شود.

لينك مطلب يا خبر  

 

  نظر شما در باره متن يا خبر بالا  
   
  ارسال  

  نظرات ساير كاربران درباره متن يا خبر بالا