سمینار علوم ریاضی و چالش‌ها

کميسيون پيشبرد رياضيات فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه تربيت مدرس، انجمن رياضي ايران و انجمن آمار ايران قصد دارند با مشارکت متخصصان و علاقه‌مندان به علوم رياضي، متخصصان آموزش، آموزشگران علوم رياضي، رياضيدانان، آماردانان، معلمان رياضي، کارشناسان و مديران نهادهاي بهره‌گير از علوم رياضي، متخصصان علوم اجتماعي، علوم تربيتي، برنامه‌ريزان و کارشناسان مرتبط و به طور کلي دلسوزان مسائل آموزشي، توسعه علوم رياضي و توسعه پايدار کشور، سمينار راهبردي دو روزه‌اي را در دانشگاه تربيت مدرس برگزار نمايند. هدف از برگزاري اين سمينار بازنمايي وضعيـت مطلوب و کنوني علوم رياضي، شناسايي چالش‌ها و مشکلات آموزش و پژوهش علوم رياضي در ايران و تأثير آن‌ها بر توسعه پايدار است. محورهاي اصلي اين همایش عبارتند از : 1. وضعيت کنوني رياضيات مدرسه‎‌اي و دانشگاهي در ايران 2. نقش علوم رياضي در توسعه پايدار 3. چالش‌هاي ملي و جهاني پيش روي ياددهي و يادگيري رياضيات 4. علوم رياضي و زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رشد آن 5. تربيت نيروي انساني در حوزه علوم رياضي 6. دانش رياضي و توسعه علمي کشور 7. علوم رياضي و سياست‌گذاري‌هاي کلان نظام آموزشي چون اين سمينار براي شناسايي و ارائه طريق در رودرويي با چالش‌هاي متنوع علوم رياضي در کشور با بهره‌گيري از تجارب ملي و جهاني طرح‌ريزي شده است، از همه علاقه‌مندان درخواست مي‌شود در معرفي محققان و دردآشنايان صاحب نظر در هر يک از محورهاي فوق کميته علمي را ياري دهند. دبيرخانه سمينار از مشارکت مستقل و مستقيم همه علاقه‌مندان و دريافت مقاله‌هاي تخصصي و عمومي در هر يک از اين زمينه‌ها استقبال مي‌کند. سازماندهي برنامه‌ها و محورهاي سمينار شامل کميسيون‌ها، ميزگردها، سخنراني‌ها و سخنرانان مدعو به تدريج در وبگاه سمينار درج و آگهي‌هاي بعدي به اطلاع خواهد رسيد.

لينك مطلب يا خبر  

 

  نظر شما در باره متن يا خبر بالا  
   
  ارسال  

  نظرات ساير كاربران درباره متن يا خبر بالا