مسابقه پایان دوره تابستانی 93

دو شنبه 21/5/93 مسابقه ی پایان دوره تابستانی (دانش آموزانی که مایلند در این مسابقه شرکت کنند می توانند با پرداخت 2000 تومان ثبت نام کنند ). مسابقه آخر دوره از منابع زیر می باشد: - دانش آموزان سوم و چهارم ابتدایی (کلاس سال بعد مورد نظر است) از مطالب گفته شده در کلاس و کانگوروی 3 و 4 - دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی (کلاس سال بعد مورد نظر است) از مطالب گفته شده در کلاس و کانگورو 5 و 6 - دانش آموزان راهنمایی (کلاس سال بعد مورد نظر است) از مطالب گفته شده در کلاس و کانگوروی 7و8 - دانش آموزان مقطع متوسطه سطح 4و5 از مطالب گفته شده در کلاس و کانگوروی 9و 10 - دانش آموزان مقطع متوسطه سطح 6 از مطالب گفته شده در کلاس و کانگوروی 11و12

لينك مطلب يا خبر  

 

  نظر شما در باره متن يا خبر بالا  
   
  ارسال  

  نظرات ساير كاربران درباره متن يا خبر بالا