جلسه هیأت امنای خانه ریاضیات شهرستان بروجن

جلسه ی هیأت امنای خانه ریاضیات شهرستان بروجن در روز شنبه مورخ 24 / اسفند / 92 در محل دفتر شهرداری بروجن برگزار گردید. موضوعات مطرح شده: گزارش یک ساله فعالیت خانه ریاضیات – گزارش یک ساله هزینه ها و امور مالی خانه – بحث پیرامون ساخت یک مکان برای خانه. هم چنین مصوب گردید موقتا یک مکان مناسب آموزشی از طرف آموزش و پرورش شهرستان بروجن با حصول نتایج اداری در اختیار خانه ریاضیات بروجن قرار گیرد و کمیته ای جهت تأمین منابع مالی و امور عمرانی خانه تشکیل و امور ساختمانی خانه را پیگیری نمایند. حاضرین در جلسه: آقای فتاح کرمی فرماندار شهرستان بروجن، حاج علی اکبر رضوانی رئیس شورای اسلامی شهر بروجن، آقای مهندس ایمانی شهردار بروجن، آقای احمد کریمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجن، آقای دکتر علی رجالی، آقای دکتر فروزان خردپژوه، آقای دکتر دانایی مدیر خانه ریاضیات اصفهان، آقای بهروز حبیبی عضو شورای شهر، آقای سلطان مراد بهرامی معاون مالی آموزش و پرورش شهرستان، آقای آزاده از مجتمع تولیدی نهان گل بروجن، آقای نصیری مدیر خانه، آقای اسماعیل زاده خزانه دار خانه ، آقایان رفیعیان، ناصری، نصیری، منصوری، بخشایش و خانم ها صادقیان و افضلی.

لينك مطلب يا خبر  

 

  نظر شما در باره متن يا خبر بالا  
   
  ارسال  

  نظرات ساير كاربران درباره متن يا خبر بالا