کتاب ورق زن وجالب اثبات های ریاضی در290 صفحه

http://data.axmag.com/data/201402/20140217/U88866_F264890/FLASH/index.html

لينك مطلب يا خبر  

 

  نظر شما در باره متن يا خبر بالا  
   
  ارسال  

  نظرات ساير كاربران درباره متن يا خبر بالا