كد ساعت و تاريخ

خانه ي رياضيات شهرستان بروجن

 • نشانی : استان چهارمحال و بختیاری ، بروجن ، بلوار مدرس ، کوچه شهید شیروانی ، پژوهش سرای صدرا

 • تلفن : 4239199 (0382)

 • فاکس : 4236190 ، 4239199 (0382)

 

 

اساس نامه خانه ریاضیات بروجن

باسمه تعالی

اساسنامه

فصل اول-کلیات واهداف:

 • ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن خانه ریاضیات شهرستان بروجن است که دراین اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار خانه نامبرده می شود.

 • ماده 2

نوع فعالیت:کلیه فعالیتهای خانه غیرسیاسی وغیردولتی بوده و بارعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران و بر اساس موضوع این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

 • ماده3

محدوده فعالیت خانه درسطح ملی است.

 • ماده4

مرکز خانه در شهر بروجن است و محل آن در اولین جلسه هیأت امنا تعیین خواهد شد و شعب آن با کسب موافقت شورای علمی- اجرایی و طی مراحل قانونی می تواند در هر یک از نقاط شهرستان بروجن تشکیل گردد.

 • ماده5

خانه و اعضای آن با نام خانه حق فعالیت صنفی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند و باید تابعیت جمهوری اسلامی را دارا باشند.

 • ماده6

خانه ریاضیات بروجن از تاریخ تصویب به مدت نامحدود تشکیل می گردد و اعضای آن ملزم به رعایت قوانین جمهوری

اسلامی می باشند.

 • ماده7

دارایی اولیه خانه اعم ازمنقول وغیرمنقول مبلغ1000000  ریال می باشدکه ازسوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده ودراختیار خانه قرارگرفته است.

 • ماده8

هیأت مؤسس خانه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تأسیس خانه اقدام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس و عضو هیأت امنا دارای مسولیت خواهندبود.

 • ماده9

1: اهداف خانه عبارتند است:

1-1) اشاعه ی دانش ریاضی

1-2) ایجاد بستری مناسب برای آموزش های جانبی و غیررسمی ریاضی

1-3) آگاهی دادن در زمینه جایگاه و اهمیت ریاضی در تاریخ تمدن ایران و اسلام

1-4) آشنایی جوانان و نوجوانان با کاربردهای مختلف علوم ریاضی و سایر مسائل مرتبط با آن

1-5) گسترش فعالیت های مرتبط با ریاضی در زمینه های علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و انتشاراتی

1-6) گسترش فرهنگ صحیح اطلاع رسانی و تحقیق گروهی از طریق مشاهده، هم فکری و دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی

2: روش اجرای هدف:

خانه برای رسیدن به اهداف فوق از روش های ذیل استفاده نموده و اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد.

2-1) ایجاد ارتباط علمی، تحقیقاتی و آموزشی در سطح ملی، بین المللی و تبادل نظر بین معلمان، محققان و متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با دانش ریاضی و تاریخ آن در ارتباط هستند.

2-2) ترغیب و تشویق دبیران، دانش آموزان و دانشجویان جهت شرکت در امور پژوهشی و آموزشی مرتبط با ریاضی

2-3) تلاش به منظور ارتقای سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان و معلمان و کسب و انتقال مهارت های آموزشی از طریق تشکیل کلاس ها و ایجاد کارگاه های آموزشی برای دوره های مختلف تحصیلی. (مخاطبان خانه، دانش آموزان و معلمان در مقاطع مختلف و دانشجویان رشته های مختلف و علاقه مند به ریاضی می باشند)

2-4) تغییر و تحول در نحوه آموزش ریاضی، به منظور کاربردی کردن آن به عنوان ابزاری برای تفکر و هدایت دانش آموزان به سمت اهداف آموزشی (طراحی آموزشی).

2-5) انتقال تجارب علمی و توسعه ی حرفه ای معلمان ریاضی و ایجاد زمینه همکاری و مشارکت علمی بین معلمان.

2-6) بررسی کتاب های درسی و ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود تألیف کتب درسی از نظر کمی و کیفی.

2-7) ایجاد پل ارتباطی میان مراکز آموزشی یا دوره های مختلف تحصیلی برای رفع مشکلات آموزشی در درس ریاضی و همچنین برقراری ارتباط با دیگر خانه ها و خانه های علمی.

2-8) همکاری با وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، شهرداری ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کتابخانه های معتبر و سایر نهادهایی که در سطح شهرستان، استان یا کشور در زمینه ریاضی و تاریخ آن فعالیت دارند.

2-9) برنامه ریزی جهت برگزاری اردوها و همایش های علمی به منظور افزایش بینش و آگاهی ریاضی در بین دانش آموزان و معلمان

2-10) انتشار کتب و نشریات علمی در زمینه ریاضی، تاریخ و آموزش آن

2-11) گسترش فرهنگ اطلاع رسانی از طریق آموزش، تولید مواد و انجام آمورش های مجازی و تولید CDهای آموزشی- علمی.

2-12) تأسیس کتابخانه تخصصی و سایت ایترنت به منظور ایجاد ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی

2-13) برگزاری مسابقات مختلف در زمنیه ی ریاضی جهت ایجاد رقابت صحیح و ارتقای سطح آموزشی کلیه ی دانش آموزان، دانشجویان، دبیران و سایر سطوح جامعه در علوم ریاضی.

2-14) استفاده از نوآوری ها و ایده های مفید و طراحی برنامه های نوین از قبیل آموزش های مجازی با کمک خانه های علمی معلمان و اساتید دانشگاه ها

2-15) سایر اموری که با اهداف خانه انطباق دارد با توجه به نظر شورای علمی اجرایی خانه.

 

فصل دوم: ساختار

 • ماده10

ارکان خانه عبارتند است:

1 ـ هیأت مؤسس 2 ـ هیأت مدیره 3 ـ شورای علمی اجرایی 4 ـ مدیر خانه ریاضیات 5- بازرس

 • ماده11

وظایف هیأت مؤسس:

1 ـ انجام اقدامات اولیه برای تأسیس خانه

2 ـ تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن

3 ـ انتخاب اعضاء هیأت امنا

4 ـ انتخاب اولین مدیر و بازرس

تبصره 1:اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی هیأت مؤسس در بار اول با حضورنصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی هیأت مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین و با تأیید مرجع صدور پروانه و رسمی می شود.

 • ماده12

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضای هیأت امنا به تعداد 20 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی سالی دو بار یا فوق العاده تشکیل می شود

 • ماده13

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیأت امنا به علت فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود هیأت امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضا به عنوان عضو هیأت امنا انتخاب می نماید.

 • ماده14

مجمع عمومی عادی هیأت امنا سالانه در اردیبهشت و آبان ماه هر سال تشکیل خواهد شد .جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در باراول رسمیت یافته و با  حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل ورسمی خواهد بود

تبصره 1: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم هیأت امنا عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود در صورتی که در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله حداقل 10 روز تشکیل و با هر تعداد از اعضاء حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره2: مجمع عمومی هیأت امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای شورای علمی اجرایی یا بازرس ظرف مدت 20 روز ، تشکیل گردد.

تبصره3: دعوت برای مجمع عمومی عادی هیأت امنا با دعوت مدیر خانه ریاضیات حداقل 10 روز قبل از جلسه صورت می پذیرد.

تبصره 4:هیأت امنااز افراد زیر تشکیل می گردد.

 • شهردار بروجن که ریاست هیأت امنا را بر عهده دارد.
 • فرماندار بروجن
 • مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجن
 • ریاست شورای اسلامی شهر بروجن
 • ریاست مخابرات شهرستان بروجن
 • نماینده شورای خانه های ریاضیات کشور
 • ریاست یکی از دانشگاه های استان
 • دبیر انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان
 • یکی از مدیران صنایع منطقه به انتخاب سایر اعضاء هیأت امنا
 • دو نفر از اساتید ریاضی دانشگاه های استان به انتخاب سایر اعضاء هیأت امنا
 • یکی از خیرین منطقه به انتخاب سایر اعضاء هیأت امنا
 • دو نفر از شخصیت های ریاضی از میان معلمان ریاضی کشور به انتخاب سایر اعضاء هیأت امنا
 • هفت نفر از اعضاء هیأت مؤسس
 • ماده15

وظایف مجمع عمومی عادی هیأت امنا:

1 ـ انتخاب اعضاء شورای علمی اجرایی و بازرس (اصلی وعلی البدل) برای یک دوره دو ساله

2ـ استماع و رسیدگی به گزارشات مدیر خانه و بازرس

3 ـ تدوین و تصویب سیاست ها و تعیین خط مشی کلی خانه

4 ـ بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های مدیر خانه یا شورای علمی اجرایی

5 ـ تعیین عضو جانشین هیأت امنا و شورای علمی اجرایی

6- تأیید انتخاب مدیر خانه و خزانه دار

7 ـ بررسی و تصویب تراز نامه و بودجه و برنامه سالیانه خانه

8 ـ عزل اعضای هیأت امنا ، شورای علمی اجرایی، مدیر خانه، خزانه دار و بازرس

9- تصویب بودجه یا متمم آن و اصلاح و تفریغ بودجه خانه و ارسال مدارک و مستندات به شهرداری بروجن به منظور لحاظ در بودجه کل شهرداری، استان و یا هر مرجعی که ضروری باشد.

10- بررسی و تصویب آئین نامه های اجرایی، مالی و تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط پیشنهادی خانه در حدود مقررات این اساسنامه

11- ارزیابی از عملکرد فعالیت های خانه

13-بررسی و اصلاح یا هرگونه تغییر در اساسنامه خانه

 • ماده16

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1 ـ با درخواست اکثریت اعضای شورای علمی اجرایی با بازرس

2 ـ با درخواست یک پنجم اعضای هیأت امنا

تبصره 1:دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ده روز قبل از تشکیل آن توسط مدیر خانه به اطلاع اعضاء هیأت امنا خواهد رسید.

تبصره 2:اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی هیأت امنا فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی هیأت امنا عادی می باشد و بار دوم با حضور بیش از یک سوم از اعضای امنا تشکیل می گردد.

تبصره 3:تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده هیأت امنا با تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 • ماده17

وظایف مجمع عمومی فوق العاده هیأت امنا :

1 ـ تصویب تغییرات اساسنامه

2 ـ بررسی و تصویب یا رد انحلال

3 ـ تغییر در میزان سرمایه

4 ـ انحلال قبل از موعد

5 ـ هر گونه تغییر در ماهیت.

 • ماده18

جلسات مجمع عمومی هیأت امنا توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظراداره می شوند

تبصره 1: اعضاء هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای شورای علمی اجرایی و بازرسان باشند.

تبصره 2: رئیس هیأت امنا، رئیس هیأت رئیس مجمع عمومی هیأت امنا خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب وی مطرح باشد.

 • ماده19

شورای علمی اجرایی:

خانه دارای هیأت مدیره ای به نام شورای علمی اجرایی مرکب از 11 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل خواهد بود. که از این به بعد به اختصار شورا نامیده می شود.

تبصره 1: جلسات شورا با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2:شرکت اعضاء شورا در جلسلت آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضابدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3:دعوت از اعضاء شورا باید حداقل 3 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

تبصره 4:شورای خانه متشکل از اعضاء زیر است که برای یک دوره دو ساله توسط هیأت امنا انتخاب می شوند:

     1. سرگروه آموزشی ریاضی منطقه

     2. هشت نفر از شخصیت های ریاضی و افراد کارشناس در ریاضی و آموزش ریاضی از میان معلمان، دانشجویان، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به انتخاب هیأت امنا خانه (حضور دبیران و اعضاء هیأت علمی در این مجموعه ضروری است)

     3. مدیر خانه که رئیس شوراست.

     4. خزانه درا

 

 

 

 • ماده20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورا یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده شورا یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد شورا یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی هیأت امنا حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید

 • ماده21

شورا علاوه بر جلساتی که بطور مرتب ماهی یک بار تشکیل می دهد، بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی مدیر خانه تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

 • ماده22

اعضای شورا در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر با مدرک حداقل کارشناسی علوم ریاضی را به عنوان مدیرخانه و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. این انتخابها پس از تأیید هیأت امنا رسمیت می یابند.

تبصره1: شورا در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور و با هماهنگی و تأیید هیأت امنا عزل کند.

 • ماده23

شورا برای مدت 2 سال توسط هیأت امنا انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای شورا برای دوره های بعدی بلامانع است.

 • ماده24

شورا و مدیر خانه نماینده قانونی خانه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیأت امنا به شرح ذیل می باشد:

 • حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
 • رسیدگی به حسابها
 • پرداخت دیون و وصولات مطالبات
 • اجرای مصوبات هیأت امنا
 • افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی در محاکم
 • برنامه ریزی علمی خانه و توسعه و ارتقای کیفی آن
 • برنامه ریزی برای فعالیت های بخش های مختلف خانه و نظارت بر اجرای برنامه ها
 • بررسی و اصلاح بودجه یا متمم آن و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی مدیر خانه برای پیشنهاد به هیأت امنا جهت تصویب
 • بررسی ترازنامه و عملکرد مالی سالیانه و تهیه پیشنهادات برای هیأت امنا
 • تهیه و تنظیم آئین نامه مالی خانه و پیشنهاد آن ب هیأت امنا جهت تصویب ونظارت بر اجرای آن
 • تعیین چارت سازمانی خانه
 • نظارت بر حفظ و نگهداری دارایی ها و اموال خانه
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر خانه
 • تعیین میزان حقوق کارکنان و حق الزحمه همکاران و نحوه ی هزینه نمودن درآمدهای خانه و ارائه به هیأت امنا
 • تعیین میزان حقوق مدیر خانه، بازرس، خزانه دار و تصویب میزان حق الجسات اعضاء و میزان حق التدریس کلاس های آموزشی و ارائه به هیأت امنا جهت تصویب آن
 • به طورکلی هیأت مدیره میتواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول پس از تصویب هیأت امنا به نام خانه انجام دهد.

تبصره1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذتصمیم واقدام درباره آنهادرصلاحیت خاص هیأت امنا است. شورا کلیه اختیارات لازم برای اداره امورمشروط با رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره2- شورا پس ازتصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری خانه تامبلغ 50000000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

 • ماده25

وظایف مدیر خانه به شرح زیر است:

    1- اداره امور و اجرای مصوبات شورای علمی اجرایی خانه

    2- بکارگیری کارکنان و پرداخت حق الزحمه آنها مطابق با مصوبات شورای علمی اجرایی

         3- نمایندگی خانه جهت انجام و مکاتبات لازم در مورد مسایل مرتبط با خانه

         4- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق مصوبات شورای علمی اجرایی

         5- ایجاد ارتباط با نهادها و مؤسسات ذیربط

6- تنظیم پیشنهادها و مدارک لازم در زمینه برنامه و بودجه و آئین نامه های اجرایی برای طرح در شورای علمی اجرایی و هیأت امنا

7- نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر طبق مصوبات شورای علمی اجرایی خانه در چارچوب مقررات

8- امضاء تمام اسناد و اوراق مالی خانه

9- حفظ و نگهداری دارایی ها و اموال خانه

10- تهیه مهر خانه با تأیید شورای علمی اجرایی و هیأت امنا خانه

 • ماده26

مجمع عمومی عادی هیأت امنا یک نفررا بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

 • ماده27

بازرس می توانددرهرموقع هرگونه رسیدگی وبازرسی رادرموردعملیات خانه انجام داده واسنادومدارک واطلاعات مربوطه رامطالبه کرده ومورد رسیدگی قراردهدودرصورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی رابنماید.

 • ماده28

اعضای شورا، مدیرخانه و بازرسان تازمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی هیأت امنا انتخاب نشده انددرمسئولیت خود باقی خواهندبود.

 • ماده29

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

 • کسانی که به علت ارتکاب جرم وبه موجب حکم قطعی دادگاه ازحقوق اجتماعی کلاً ویابعضاًمحروم شده باشند.
 • مدیر خانه
 • اقربای سببی ونسبی مدیر خانه.

تبصره 1: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

 • ماده30

وظایف بازرس بشرح ذیل است:

 • بررسی کلیه اسنادواوراق مالی وتهیه گزارش برای مجمع عمومی هیأت امنا.
 • مطالعه گزارش سالانه شورا، مدیر خانه و خزانه دار اعم ازمالی وغیرمالی وتهیه گزارش عملکردبرای اطلاع مجمع عمومی.
 • گزارش هرگونه تخلف شورا، مدیر خانه و خزانه دار ازمفاد اساسنامه به مجمع عمومی هیأت امنا.
 • اظهارنظرکتبی درباره صحت صورت دارایی،عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که شورا و مدیران دراختیار هیأت امنا گذاشته اند.
 • سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است
 • نظارت مستمر بر انطباق نحوه ی اداره ی امور خانه و عملیات انجام شده با اساسنامه و مصوبات هیأت امنا و ضوابط و دستورالعمل های مربوطه
 • نظارت مستمر بر نحوه ی اجرای صحیح مصوبات هیأت امنا
 • تهیه گزارش از عملکرد دوره مالی خانه و ارائه آن به شورای علمی اجرایی و هیأت امنا
 • رسیدگی به صورت های مالی خانه

تبصره 1:بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورا شرکت نماید.

 • ماده31

مدیر خانه بالاترین مقام اجرایی خانه است و در حدود اختیاراتی که از طرف شورا و هیأت امنا و اساسنامه به وی تفویض میگردد نماینده خانه محسوب شده و از طرف خانه حق امضاء دارد.

 • ماده32

شورای علمی اجرایی خانه یک شخص حقیقی را به عنوان خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب می نماید انتصاب مجدد وی بلامانع است.

وظایف خزانه دار:

1- نظارت بر اجرای بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه

2- رسیدگی و نظارت بر ترازنامه مالی و عملکرد سالیانه جهت ارائه به بازرس

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین مالی و رعایت مفاد اساسنامه

4- نظارت بر نحوه ی انجام هزینه ها و عقد قراردادها

5- امضاء تمام اسناد و اوراق مالی خانه

 • ماده33

حقوق و مزایای کارکنان خانه بوسیله مدیر تعیین می شود و پس از تصویب در شورا علمی اجرایی قابل اجراست.

 • ماده34

مدت مأموریت مدیر خانه از مدت مأموریت شورا تجاوز نخواهد کرد و تغییر ویا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیر خانه در صورت انقضاء مدت مأموریت موظف است تا تعیین جانشین بعدی وظایف محوله را انجام دهد.

 

 

 

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

 • ماده 35

بودجه خانه از طریق ذیل تأمین می شود.

خانه منابع مالی خود را از طریق حق عضویت، هدایا و کمک های اشخاص حقیقی، کمک های مؤسسات و اشخاص حقوقی از قبیل شهرداری، فرمانداری، آموزش و پرورش، شورای آموزش  وپرورش شهرستان، مخابرات، مراکز علمی و پژوهشی و بنگاه های اقتصادی و ... تأمین می کند.

تبصره 1:کلیه درآمدهای خانه به حساب جاری شماره 0105421077006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بروجن واریز می گردد و حق برداشت از حساب جهت هزینه های خانه با امضاء مدیر خانه و خزانه دار امکان پذیر است.

 • ماده36

درآمد و هزینه های خانه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به هیأت امنا ارائه خواهد شد.

تبصره 1:سال مالی خانه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان آبان ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند همان سال خواهد بود.

تبصره 2:مکاتبات رسمی خانه با امضاء مدیر خانه صورت می پذیرد.

 • ماده37

مدیر خانه مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را که هیأت امنا تصویب کند، به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به اطلاع هیأت امنا و اعضاء شورا برساند.

 • ماده 38

مدیر خانه مکلف است محل خانه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

 • ماده 39

خانه دارای سر برگ ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب شورا و برابر مقررات تهیه خواهد شد. مدیر خانه مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت ها ارسال نماید

تبصره: مدیرخانه در حفظ و نگهداری از مهرو آرم مسئولیت قانونی دارد.

 

 

 • ماده 40

انحلال: در صورت تصویب انحلال مجمع عمومی فوق العاده هیأت امنا حداقل 3 نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی خانه را به تصویب مجمع فوق العاده برساند.هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره1: مجمع عمومی فوق العاده هیأت امنا موظف است دارایی خانه را پس از انحلال به یکی از سازمانهای مردم نهاد بروجن و در رابطه با علوم ریاضی، که عام المنفعه و غیر انتفاعی است، واگذار نماید.

 • ماده 41

چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد خانه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

 • ماده 42

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده بر اساس آیین نامه تأسیس . فعالیت های سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

 • ماده 43

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل ،43 ماده و 24 تبصره در نشست مورخ  1/2/1391 هیأت مؤسس به تصویب رسید.